+421 903 219 471     garius@garius.sk

Active Guard

Elektronický on-line obchádzkový systém

Toto zariadenie zabezpečuje kontrolu obchádzkovej činnosti strážnych pracovníkov okamžite on-line  a nepretržite pomocou bezkontaktných elektronických čipov, umiestnených celoplošne na jednotlivých kontrolných stanovištiach v stráženom objekte. V spolupráci s moderným softwarom Kronos máte okamžitý prehľad o všetkých udalostiach, alarmových stavoch a monitorovaných obchádzkach.

Pracovník pri obchádzke a kontrole objektu sa identifikuje na kontrolných stanovištiach  a  zaznamenané dáta ( poloha a čas ) sú okamžite prostredníctvom GPRS siete prenášané do operačného strediska ( do 5 sekúnd ).

V prípade  vynechania obchádzky sa táto skutočnosť okamžite elektronicky  hlási v operačnom stredisku ako poplach, a následne sa realizuje náprava, resp. vysiela kontrola k stráženému objektu v telefonickej alebo fyzickej podobe.

Priebeh obchádzkovej činnosti  v nami stráženom objekte je zaznamenávaný pultom centralizovanej ochrany a na požiadanie je možné poskytnúť údaje o obchádzkach (v elektronickej forme ) k nahliadnutiu odberateľovi.

 

Funkcie

SNÍMAČ TAGOV (čipov) - Základom systému Active Guard je elektronické čítacie zariadenie, ktorým sa osoba vykonávajúca obchádzku identifikuje pri kontrolných bodoch (TAG), rozmiestnených celoplošne v rámci stráženého priestoru.

NÁRAZOVÝ SENZOR - Active GUARD  má zabudovaný nárazový senzor. Ak sa pracovník šmykne, spadne a podobne, do 5.sekúnd máme v operačnom stredisku správu o nehode pracovníka v stráženom objekte. Obe strany, pracovník aj bezpečnostná služba majú istotu, že zásah v prípade nehody, úrazu alebo prepadu bude realizovaný včas.

TLAČÍTKO „PANIK“ - Môže sa stať, že počas obchádzky nastane nepredvídaná situácia (prepad, ohrozenie života atď.)  Po stlačení tlačidla „PANIK“ máme do 5 sekúnd v operačnom stredisku poplašnú správu ( poplachový červený riadok  + zvuková výstraha).

TELEFONOVANIE - Obojstranná hlasová komunikácia. Pracovník sa stlačením jedného tlačítka kedykoľvek dovolá na prednastavené telefónne číslo a zariadenie automaticky po zaznemní signálu prijíma hovory. Užívaním Active Guard nie je potrebné používanie ďalších mobilných telefónov alebo zariadení slúžiacich na komunikáciu. Active Guard plne zabezpečí komunikáciu vo všetkých situácicáh a šetrí tak ďalšie náklady spojené so zabezpečením ochrany objektov.

 

K príslušenstvu Active Gurad tiež patrí  identifikátor strážnika, ktorý slúži k identifikácii jednotlivých strážnikov a tým k ich odlíšeniu pred každou začatou obchádzkou alebo i k zjednodušeniu evidencie dochádzky pri príchode a odchode z pracoviska.

Služba Monitoring  obchádzok prevádzkujeme na výkonnom serveri v spolupráci s moderným programom. Výhody tejto služby hlavne sú, že nepotrebujete pevnú IP adresu, nepotrebujete vlastný server, nestrácate čas s prácou spojenou so zálohovaním dát, nevykonávate upgrade, v prípade potreby využívate on-line pomoc, službu môžte využívať na svojom PC/notebooku kdekoľvek s pripojením na internet, automatické reporty.

 Active GuardActive Guard
Partner: Adresarfiriem.sk