+421 903 219 471 | +421 917 628 493     garius@garius.sk

Projekt ochrany objektu

V objektoch, ktoré zabezpečujeme fyzickou prítomnosou pracovníkmi strážnej služby, vykonávame nasledovné činnosti:

Všetci naši zamestnanci sú spoľahliví, bezúhonní, nemajú záznam v registri trestov, sú odborne vyškolení a spôsobilí na výkon strážnej služby, čoho dôkazom je aj získanie preukazu o odbornej spôsobilosti pre prácu na úseku fyzickej ochrany majetku a osôb.

Výkon strážnej služby prevádzkujú povinne v uniforme,ktorú poskytujeme pracovníkom my, je nezameniteľne označená a ktorej súčasťou je obušok, tomfa, elektrický paralizér, slzotvorný sprej a putá. V prípade požiadavky zabezpečíme služobného strážneho psa.

 Partner: Adresarfiriem.sk