+421 903 219 471     garius@garius.sk

Projekt ochrany objektu

V objektoch, ktoré zabezpečujeme fyzickou prítomnosou pracovníkmi strážnej služby, vykonávame nasledovné činnosti:

 • Stráženie objektu obchádzkovou činnosťou, monitorovanie obchádzok on–line  v reálnom čase v operačnom stredisku (v prípade vynechania obchádzky okamžitá náprava) ,
 • Monitorovanie činnosti pracovníka strážnej služby kamerovým systémom on-line v reálnom čase v operačnom stredisku (v prípade neplnenia si povinností okamžitá náprava),
 • Zabezpečovanie požiarnej a havarijnej bezpečnosti v mimo pracovnom čase odberateľa,
 • Informačnú činnosť a obsluhu telefónnej ústredne,
 • Ďalšie činnosti na požiadanie odberateľa,
 • Obsluhu a dozor plynovej kotolne,
 • Kontrolu oprávnenosti vstupov zamestnancov,
 • Kontrolu zamestnancov na požitie alkoholu a drog,
 • Evidenciu a uvádzanie návštev,
 • Kontrolu tašiek odchádzajúcich zamestnancov z práce,
 • Kontrolu a evidenciu vozidiel a nákladu,
 • Odpratávanie snehu.

Všetci naši zamestnanci sú spoľahliví, bezúhonní, nemajú záznam v registri trestov, sú odborne vyškolení a spôsobilí na výkon strážnej služby, čoho dôkazom je aj získanie preukazu o odbornej spôsobilosti pre prácu na úseku fyzickej ochrany majetku a osôb.

Výkon strážnej služby prevádzkujú povinne v uniforme,ktorú poskytujeme pracovníkom my, je nezameniteľne označená a ktorej súčasťou je obušok, tomfa, elektrický paralizér, slzotvorný sprej a putá. V prípade požiadavky zabezpečíme služobného strážneho psa.

 Partner: Adresarfiriem.sk