+421 903 219 471     garius@garius.sk

Služby

 • Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
 • Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
 • Ochrana osoby,
 • Ochrana majetku a osoby pri preprave,
 • Ochrana prepravy majetku a osoby,
 • Zabezpečenie poriadku na  mieste zhromaždenia osôb (verejné  zhromaždenia, slávnosti, športové podujatia alebo kultúrne podujatia),
 • Prevádzkovanie zabezpečovacieho a poplachového systému (pult centralizovanej ochrany),
 • Vypracovanie plánu ochrany,
 • Monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

Zabezpečujeme

 • fyzickú ochranu:  
  • závodov,
  • podnikov,
  • výrobných hál,
  • stavieb a stavenísk,
 • dozor nad plynovými kotolňami a ich obsluhu,
 • fyzickú ochranu   v kombinácii s kamerovým systémom ( dodaným a montovaným v našej réžii ),
 • diaľkové monitorovanie  kamerových systémov,
 • ochranu objektov  cvičenými strážnymi psami  ( s pravidelnou  aktiváciou – cvičným narušením v objekte a vykonaním zásahu služobným psom ).

 Partner: Adresarfiriem.sk