+421 903 219 471 | +421 917 628 493     garius@garius.sk

Recenzie

"Súkromná bezpečnostná služba GARIUS s.r.o. nám poskytuje stráženie výrobného závodu ENPAY Transformer v Krškanoch pri Leviciach od 1.1.2014. Predtým nám poskytovali uvedené služby ako strážna služba PORON s.r.o. , od 1.1.2006.

Za celé uvádzané obdobie 11 rokov nám strážne služby boli a sú poskytované k našej spokojnosti. Za celé obdobie si strážna služby plní povinnosti a naše požiadavky realizuje bez akýchoľvek prieťahov."

ENPAY Transformer, Ing Ján Valkovič

 

"So súkromnou bezpečnostnou službou GARIUS s.r.o., ktorá nám poskytuje strážne služby - ochrana objektu na inom než verjne prístupnom mieste, spolupracujeme od 19.12.2013. Predtým nám poskytovali uvedené služby ako strážna služba PORON s.r.o., od 29.7.2011.

Za celé toto obdobie nám boli a sú poskytované služby k našej úplnej spokojnosti, čo je preukázané opakovanými objednávkami ich služieb. Od začiatku spolupráce so spoločnosťou GARIUS s.r.o. sme počas ich služby nezaznamenali žiaden problém, neprišlo ku krádeži, ani k neoprávnenému vniknutiu na pozemok spoločnosti BRUVO slovakia, Priemyselná ul., Sereď."

BRUVO Slovakia s.r.o., Victor Joanna Henri Cnudde

 

"Súkromná bezpečnostná služba Poron s.r.o. zastúpená Ing. Ráčekom, riaditeľom spoločnosti, nám poskytuje stráženie výrobného podniku SIIX EMS SLOVAKIA s.r.o. v Nitre Mlynárce od 1.1.2004.

Za celú uvedenú dobu spolupráce 12 rokov nám strážna služba poskytuje služby v plnom rozsahu v zmysle uzatvorenej hospodárskej zmluvy k našej plnej spokojnosti. Ochranu objektu nám poskytuje nepretržite 24 hodín denne s tromi bezpečnostnými pracovníkmi v jednej zmene."

SIIX EMS SLOVAKIA s.r.o., Ing. Lenka Madunická

 

"Bezpečnostná služba PORON s.r.o. nám od 1.1.2005 poskytuje ochranu výrobného závodu na adrese Pražská 33 v Nitre Mlynárce.

Počas celého zmluvného obdobia nám boli strážne služby poskytované bez akýchkoľvek problémov k našej spokojnosti. Všetky naše požiadavky boli zo strany strážnej služby vybavené rýchlo a spoľahlivo."

Služba NITRA s.r.o., Ing Ján Fulop

 

 Partner: Adresarfiriem.sk