+421 903 219 471     garius@garius.sk

Recenzie

"Súkromná bezpečnostná služba GARIUS s.r.o. nám poskytuje stráženie výrobného závodu ENPAY Transformer v Krškanoch pri Leviciach od 1.1.2014. Predtým nám poskytovali uvedené služby ako strážna služba PORON s.r.o. , od 1.1.2006.

Za celé uvádzané obdobie 11 rokov nám strážne služby boli a sú poskytované k našej spokojnosti. Za celé obdobie si strážna služby plní povinnosti a naše požiadavky realizuje bez akýchoľvek prieťahov."

ENPAY Transformer, Ing Ján Valkovič

 

"So súkromnou bezpečnostnou službou GARIUS s.r.o., ktorá nám poskytuje strážne služby - ochrana objektu na inom než verjne prístupnom mieste, spolupracujeme od 19.12.2013. Predtým nám poskytovali uvedené služby ako strážna služba PORON s.r.o., od 29.7.2011.

Za celé toto obdobie nám boli a sú poskytované služby k našej úplnej spokojnosti, čo je preukázané opakovanými objednávkami ich služieb. Od začiatku spolupráce so spoločnosťou GARIUS s.r.o. sme počas ich služby nezaznamenali žiaden problém, neprišlo ku krádeži, ani k neoprávnenému vniknutiu na pozemok spoločnosti BRUVO slovakia, Priemyselná ul., Sereď."

BRUVO Slovakia s.r.o., Victor Joanna Henri Cnudde

 

"Súkromná bezpečnostná služba GARIUS, s.r.o. zastúpená Ing. Ráčekom, riaditeľom spoločnosti, nám poskytuje stráženie výrobného podniku SIIX EMS SLOVAKIA s.r.o. v Nitre Mlynárce od 1.1.2004.

Za celú uvedenú dobu spolupráce 12 rokov nám strážna služba poskytuje služby v plnom rozsahu v zmysle uzatvorenej hospodárskej zmluvy k našej plnej spokojnosti. Ochranu objektu nám poskytuje nepretržite 24 hodín denne s tromi bezpečnostnými pracovníkmi v jednej zmene."

SIIX EMS SLOVAKIA s.r.o., Ing. Lenka Madunická

 

"Bezpečnostná služba GARIUS, s.r.o. nám od 1.1.2005 poskytuje ochranu výrobného závodu na adrese Pražská 33 v Nitre Mlynárce.

Počas celého zmluvného obdobia nám boli strážne služby poskytované bez akýchkoľvek problémov k našej spokojnosti. Všetky naše požiadavky boli zo strany strážnej služby vybavené rýchlo a spoľahlivo."

Služba NITRA s.r.o., Ing Ján Fulop

"Strážna služba GARIUS, s.r.o. vykonáva ochranu objektu Levických mliekární od roku 2016. Za celé toto obdobie spolupráce vyslovujeme maximálnu spokujnosť za poskytovanú strážnu službu. Všetky naše požiadavky ohľadom kontrôl tovaru boli vyriešené veľmi promtne a diskrétne."

Levické mlekárne a.s. Ing. Kocka Vladimír, technický riaditeľ

 "SBS GARIUS, s.r.o. poskytuje svoje služby na realizovaní stavby: stavba OC na ulici Kyjevská 5 v Leviciach. Firma využíva najmodernejšie technické prostriedky ( inteligentý kamerový systém, online obchádzkový systém na kontrolu obchádzok v reálnom čase ). Pracovníci sbs sú na vysokej úrovni. Strážnu službu nám hore uvedená strážna služba poskytuje od 1.3.2020. Zo skúseností z inými sbs-kami za toto obdobie vyslovujeme maximálnu spokojnosť za dodávané strážne služby."

NORAN, s.r.o. Ing. Mokriš Dominik, stavby vedúci       

 

 Partner: Adresarfiriem.sk